Vyhodnotenie projektu TRANSPETROL

V spoločnom projekte spoločnosti Transpetrol a Nadácie ADELI sú v roku 2018 podporení títo žiadatelia: https://www.nadaciaadeli.sk/projekt-transpetrol/

Príspevok je potrebné vyčerpať najneskôr do 30. decembra 2018. Všetkým vybraným žiadateľom gratulujeme!