fbpx

Nadácia ADELI – Vaša cesta ku kvalitnej neurorehabilitácii

NAŠA MISIA – KTO SME?

Nadácia ADELI pomáha transparentne získavať finančné prostriedky na liečbu detí a dospelých s neurologickým postihnutím vo svetovo unikátnom centre ADELI, a tak im dáva nádej na lepší a kvalitnejší život.

Každý z nás, keď je chorý, praje si tú najkvalitnejšiu liečbu. Liečba potrebná pri neurologických diagnózach však na Slovensku nie je hradená zo zdravotného poistenia. Preto je tu Nadácia ADELI, ktorá pomáha deťom a dospelým s neurologickým ochorením (detská mozgová obrna, stavy po cievnej mozgovej príhode, úrazoch a nehodách, genetické ochorenia) získať financie na špičkovú, intenzívnu a individuálnu neurorehabilitáciu v ADELI Medical Centre v Piešťanoch. Všetky získané finančné prostriedky sú použité na financovanie neurorehabilitácie pre konkrétnych pacientov. Pacienti počas dva/tri týždne trvajúceho liečebného pobytu intenzívne cvičia 6 dní v týždni 5 hodín denne pod dohľadom celého tímu špecialistov (neurológov, masérov, fyzioterapeutov, logopédov, zdravotníckeho personálu). Pod jednou strechou majú k dispozícii až 20 druhov terapií, ktoré im dávajú možnosť zlepšiť svoj zdravotný stav a vďaka tomu viesť kvalitnejší a zdravší život. Každý krok sa počíta…

NAŠA VÍZIA – KAM SMERUJEME?

Víziou Nadácie ADELI je, aby bola pre každé dieťa a dospelého s neurologickým ochorením dostupná tá najkvalitnejšia liečba podľa jeho individuálnych potrieb. Aby pacienti ani ich blízki nemuseli okrem zdravotných problémov riešiť aj nedostatok finančných prostriedkov.

PRINCÍPY POMOCI

Adresnosť pomoci

všetky získané finančné prostriedky sú využité výlučne na liečbu konkrétneho pacienta

Transparentnosť pomoci

každý pacient, ktorý sa stane členom Klubu Nadácie ADELI, má na svojom konte prehľad o všetkých svojich získaných finančných prostriedkoch

Spolupráca/partnerstvo

Nadácia poskytuje poradenstvo a administratívnu pomoc pri získavaní a správe financií (vytvorenie komunikačných materiálov, využívanie platobných nástrojov, vykazovanie výsledkov firemným a individuálnym darcom, komunikácia s inštitúciami, účtovníctvo)

Osobný kontakt a ľudský prístup

tím Nadácie je plne k dispozícii individuálnym potrebám detských aj dospelých pacientov

Odbornosť

pod jednou strechou je klientom k dispozícii profesionálny tím Nadácie aj medicínskych odborníkov z ADELI Medical Centra

ZÁSADY ČINNOSTI

Transparentné financovanie

Pre darcov a sponzorov pripravujeme podrobné vydokladovanie darovaných finančných prostriedkov – priebežné a finálne správy, potvrdenie o použití financií, výpisy z bankových účtov, opisy faktúr alebo darovacie zmluvy.

Cielená pomoc a využitie prostriedkov

Financie získané cez  naše aktivity sú poukázané na liečbu detí a dospelých s neurologickými poruchami pohybu predovšetkým na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical Centre, hyperbarickú oxygenoterapiu v Oxymed Centre, na všetky doplnkové terapie a na ubytovanie a stravu počas rehabilitačného pobytu.

Kreatívny a individuálny prístup

Na potreby pacientov ADELI Medical Centra reagujeme rýchlo a pomáhame cielene. Vytvárame aktivity, spolupracujeme s osobnosťami, tešíme sa podpore médií a neustále hľadáme nové možnosti pomoci. Taktiež podporujeme vlastné aktivity našich klientov, ktorí sa aktívne usilujú o zlepšenie svojej životnej situácie.

© 2020 Nadácia ADELI. Všetky práva vyhradené.