fbpx

HISTÓRIA

Nadácia ADELI vznikla v októbri 2014 s cieľom pomáhať deťom a dospelým s neurologickými poruchami pohybu získavať finančné prostriedky na liečbu v ADELI Medical Centre.

Našou prioritou je zlepšenie kvality života tejto skupiny postihnutých, zdokonalenie ich pohybových, mentálnych a rečových schopností, podpora k väčšej samostatnosti a čo najlepšie začlenenie do bežného života.

Nadácia ADELI za 7-ročné obdobie svojej existencie finančne podporila viac ako 1050 pacientov, ktorí dostali šancu na lepší a kvalitnejší život.

Snažíme sa robiť všetko pre to, aby naše projekty boli úspešné a pomohli čo najväčšiemu počtu zdravotne znevýhodnených, ich rodinám a blízkym, ktorí sa o nich starajú.

Osobitné poďakovanie patrí všetkým darcom, ktorí nás podporili, či už príspevkom jednorázovým alebo pravidelným. Každým svojím darom prinášate pacientom a ich rodinám nielen pomoc, ale predovšetkým dávate nádej a dôveru v ich lepšiu budúcnosť.

Ďakujem Vám za celý tím Nadácie ADELI

Ing. Zuzana CYPRICHOVÁ
Výkonná riaditeľka a správca Nadácie ADELI

© 2024 Nadácia ADELI. Všetky práva vyhradené.