HISTÓRIA

Nadácia ADELI vznikla v októbri 2014 s cieľom pomáhať deťom a dospelým s neurologickými poruchami pohybu získavať finančné prostriedky na liečbu v ADELI Medical Centre.

Našou prioritou je zlepšenie kvality života tejto skupiny postihnutých, zdokonalenie ich pohybových, mentálnych a rečových schopností, podpora k  ich väčšej samostatnosti a čo najlepšie začlenenie do bežného života.

Nadácia ADELI za 5-ročné obdobie svojej existencie finančne podporila už 942 pacientov, ktorí dostali šancu na lepší a kvalitnejší život.

Prajeme si a robíme všetko pre to, aby naše projekty boli úspešné a pomohli čo najväčšiemu počtu zdravotne postihnutých, ich rodinám a blízkym, ktorí sa o nich starajú.

Osobitné poďakovanie patrí všetkým darcom, ktorí nás podporili, či už príspevkom jednorázovým alebo pravidelným. Každým svojím darom prinášate našim pacientom a ich rodinám nielen pomoc, ale aj tak potrebnú nádej bojovať a viac dôverovať vlastnej budúcnosti.

Ďakujem Vám za celý tím Nadácie ADELI

Mgr. Hana Mlkvá
výkonná riaditeľka Nadácie ADELI