fbpx

ADELI Medical Center

je medzinárodné rehabilitačné zariadenie, ktoré od roku 2004 pôsobí v Piešťanoch. Poskytuje intenzívny a individuálny liečebný program, ktorý mimoriadne dobre vplýva na neurologické ochorenia pohybu (detská mozgová obrna u detí aj dospelých, úrazy mozgu a hlavy, mozgové príhody). Adeli terapia je naozaj jedinečná – jej základom je cvičenie v špeciálne upravenom obleku, ktorý má svoj základ v kozmickej medicíne. V spojení s novými poznatkami o ľudskom centrálnom nervovom systéme a výrazne zvyšuje terapeutický účinok neurofyziologických cvičení na poškodený centrálny nervový systém. Na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku rehabilitácie pracuje s každým pacientom jeho individuálna skupina, skladajúca sa z 5-ich až 6-ich terapeutov. Liečba trvá denne 5-6 hodín a pozostáva z rôznych terapií, ktoré majú podiel na celkovej účinnosti. Rehabilitácia v Adeli obleku je doplnená ďalšími terapiami ako bahenné zábaly, liečba kyslíkom, manuálna terapia, kryoterapia, logopédia, liečebná a reflexná masáž, laseropunktúra, ktoré umocňujú učinok cvičenia.

ADELI neurorehabilitácia

Je určená deťom od 2-3 rokov a dospelým s neurologickými poruchami pohybu. Cieľom je podporiť schopnosť chodiť, zlepšiť hrubú a jemnú motoriku, rečové a kognitívne schopnosti, starostlivosť o seba samého. U dospelých pacientov ide o zvýšenie kvality života a samostatnosti. Snahou je tiež dosiahnuť nezávislosť od rodinných príslušníkov a v ideálnom prípade opätovné začlenenie do pracovného života.

Po prvom neurologickom vyšetrení a následnom konzíliu tímu lekárov a terapeutov sa zostaví liečebný program. V rehabilitačnom centre ADELI je zostavený ako intenzívna terapia vo forme rehabilitačných kurzov s intervalom trvania 2, 3 alebo 4 týždne. Rehabilitácia sa uskutočňuje 6 dní v týždni v priemere 5 hodín denne. Liečenie zahŕňa fixné, variabilné a prídavné súčasti terapie, ktoré sú naordinované podľa anamnézy a následných odporúčaní lekára. Terapeutický tím vedie neurológ, ktorý pacientov kontroluje a koriguje prácu fyzioterapeutov.

BabyMed

ADELI Medical Center sa ako jedno z mála rehabilitačných centier venuje aj rizikovým deťom vo veku od 0-2 rokov formou ranej rehabilitácie v programe ADELI BabyMed. Program je určený deťom, ktorých matky mali v tehotenstve alebo pri pôrode problémy, alebo tým deťom, ktoré po pôrode vykazujú odchýlky alebo zaostávanie od normálneho vývoja. Ranou rehabilitáciou sa dajú mnohé postihnutia úplne odstrániť, alebo aspoň zmierniť a tak dieťa priblížiť čo najnormálnejšiemu vývoju jeho zdravých vrstovníkov.

Ročne sa v Adeli Medical Centre rehabilituje asi 1000 pacientov z celého sveta. Pozitívne výsledky sa vďaka intenzite, individuálnemu prístupu a zanieteniu personálu dosahujú aj v prípade, kde iné terapie nevykazujú zlepšenia.

Logopea – Logopedické centrum

Logopédia tvorí neoddeliteľnú súčasť neurorehabilitačnej liečby  v ADELI Medical Centre. Odbornú logopedickú starostlivosť vykonáva tím špecialistov v odbore klinická logopédia. Ich pracovnou náplňou je logopedická diagnostika, terapia a poradenstvo. Táto služba je poskytovaná aj v novootvorenom externom logopedickom centre Logopea.

V rámci logopedickej starostlivosti sa predovšetkým usilujeme prekonať alebo zmierniť prekážky v komunikácii vzniknutej v dôsledku narušenej komunikačnej schopnosti. Naším cieľom je umožniť a uľahčiť naším klientom v čo najväčšej miere aktívny život.

Pracujeme s rozličnými formami a stupňami neurologického postihnutia, s deťmi od raného veku, dospelými a klientmi až do neskorej staroby.  Reč nie je však jediným cieľom našej logopedickej starostlivosti.

Oxymed

V roku 2011 vzniklo pri ADELI Medical Centre centrum hyperbarickej oxygenoterapie OXYMED. 12-miestna hyperbarická komora, ktorou je centrum vybavené, je najmodernejšou hyperbarickou komorou na Slovensku.

V hyperbarickej komore sa 100% medicínsky čistý kyslík vdychuje za podmienok zvýšeného tlaku. Celý proces sa uskutočňuje pod dohľadom lekára, stredného zdravotníckeho personálu a vysokoškolsky vzdelaných a špeciálne vyškolených technikov. Terapia je bezpečná a príjemná. Pacient sedí približne hodinu a pol vo vnútri hyperbarickej komory, cez masku vdychuje kyslík a popri tom počúva  hudbu, pozerá film, alebo si číta knihu.

Hyperbarická oxygenoterapia výrazne zvyšuje účinky neurofyziologického cvičenia a tak sa terapia v ADELI stala ešte intenzívnejšou a efektívnejšou.

© 2024 Nadácia ADELI. Všetky práva vyhradené.