NADÁCIA ADELI  

 • získava finančné prostriedky na liečbu pacientov s neurologickými poruchami a pomáha organizovať ich vlastné aktivity

 • od založenia Nadácie Adeli v roku 2014 sme pomohli 1157 pacientom, ktorí dostali šancu na lepší a kvalitnejší život

Milí darcovia, milé rodiny, čo treba urobiť kvôli 2% najbližšie?

Každý darca 2% musí odovzdať do Nadácie ADELI dva doklady:

Zamestnaní ľudia:

 1. Pripravte si Potvrdenie od zamestnávateľa a Vyhlásenie o poukázaní 2% Nadácii ADELI
 2. Urobte z každého dokumentu 2 kópie (pre seba a pre Nadáciu ADELI)
 3. Originály Potvrdenia aj Vyhlásenia odovzdajte do 30.4.2021 na svojom Daňovom úrade
 4. Kópiu Potvrdenia a Vyhlásenia pošlite do 31.7.2021 do Nadácie ADELI
 • poštou na Nadácia ADELI, Hlboká 45, 921 01 Piešťany
 • emailom na adresu: lazarcikova@nadaciaadeli.sk
 • osobne do ADELI Medical Centra zástupcom Nadácie ADELI

Ak podávate Daňové priznanie sám:

 1. Poukážte 2% Nadacii ADELI priamo v Daňovom priznaní ( IČO 42 400 970, SID sa neuvádza)
 2. Vytlačte alebo inak skopírujte stranu z Daňového priznania, kde je uvedená Nadácia ADELI, IČO a výška 2%
 3. Podajte daňové priznanie na svojom Daňovom úrade, ak máte odklad, do 30.6.2021.
 4. Vytlačte alebo inak skopírujte detail potvrdenia z Finančnej správy o elektronickom podaní Daňového priznania alebo jednoducho potvrdenie DÚ s pečiatkou
 5. Kópie strany DP s poukázaním 2% a doklad o podaní DP pošlite do 31.7.2021 do Nadacie ADELI
 • poštou na Nadácia ADELI, Hlboká 45, 921 01 Piešťany
 • emailom na adresu: lazarcikova@nadaciaadeli.sk
 • osobne do ADELI Medical Centra zástupcom Nadácie ADELI

Ako označiť, ktorému pacientovi sa 2% poukazujú? Meno a priezvisko pacienta sa uvádza len na kópie, ktoré budú doručené do Nadácie ADELI, aby sme mohli finančné prostriedky správne priradiť.

PRÍBEHY

Kľúč k zdravšej budúcnosti
4. júna 2021
Kľúč k zdravšej budúcnosti
14. mája 2021
11. mája 2021
26. apríla 2021
Kľúč k zdravšej budúcnosti
19. apríla 2021
13. apríla 2021
18. marca 2021

NOVINKY