Pomáhať je dar

Ak máme umožnené dávať a pomáhať, máme veľa. Znamená to, že sme v patričnej sile a vieme generovať zdroje. Pomáhať je vymoženosť, schopnosť podporiť kvalitu života za hranicou vlastného bytia.

Pomáhanie je našou príležitosťou zlepšiť aspoň kúsok sveta, ktorý pritiahne našu pozornosť. Zanechať táborisko v lepšom stave, ako sme ho našli, dáva nášmu životu širší zmysel.

To predpokladá cítenie a vnímanie života vo všetkých jeho odtieňoch krásy, ale aj bolesti. Rozšíriť svoje vnímanie na potreby ľudí v našej blízkosti, ku ktorým osud nebol príliš štedrý.

NADÁCIA ADELI HĽADÁ CESTY POMOCI PRE PACIENTOV, KTORÝCH POSTIHNUTIE JE ZÁVAŽNÉ. NAŠIM CIEĽOM JE UROBIŤ JEDINEČNÚ NEUROREHABILITÁCIU DOSTUPNÚ PRE VŠETKÝCH, KTORÍ JU NUTNE POTREBUJÚ.

Kliknite na banner a zistite, ako môžete pomôcť.

PROJEKT POHNI SRDCOM

vznikol pred Vianocami v roku 2018, konal sa aj v roku 2019 a prirodzene, v roku 2021 má svoje pokračovanie. My v Nadácii ADELI cítime zodpovednosť za tých, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, s ťažkým neurologickým ochorením a navyše bez opory rodiny. Tento rok chceme dať novú šancu na lepší život predovšetkým deťom z Detských domovov (po novom Centier pre deti a rodiny).

Vyzývame aj Vás podporiť pacientov s vyhliadkami na najlepší možný psycho- a grafomotorický vývin. Deti zo znevýhodnených prostredí majú často zameškaný vývin a veľké riziko znevýhodnenia.

Cieľom projektu POHNI SRDCOM  je umožniť deťom a mladým dospelým v starostlivosti štátu čo najsamostatnejšiu budúcnosť.

Kliknite na banner a zistite, ako môžete pomôcť.

NADÁCIA ADELI  

  • získava finančné prostriedky na liečbu pacientov s neurologickými poruchami a pomáha organizovať ich vlastné aktivity

  • od založenia Nadácie Adeli v roku 2014 sme pomohli 1157 pacientom, ktorí dostali šancu na lepší a kvalitnejší život

PRÍBEHY

Kľúč k zdravšej budúcnosti
25. októbra 2021
20. októbra 2021
Kľúč k zdravšej budúcnosti
18. októbra 2021
16. októbra 2021
Kľúč k zdravšej budúcnosti
15. októbra 2021
14. októbra 2021
Kľúč k zdravšej budúcnosti
13. októbra 2021
Kľúč k zdravšej budúcnosti
11. októbra 2021

NOVINKY