fbpx

Nadácia ADELI má povolenie z Ministerstva vnútra SR na vykonávanie verejných zbierok na celom území Slovenskej republiky. V prípade, že sa rozhodnete zorganizovať vlastnú benefičnú akciu za účelom získania financií na liečbu v ADELI Medical Centre alebo budete chcieť zorganizovať zbierku na pripravovanej akcii vo Vašom okolí,
dajte nám vedieť, pomôžeme Vám.

Právna pomoc

Zbierku zastrešíme po právnej stránke tak, aby bola v súlade s platnými zákonmi na území SR.

Propagácia

Pripravíme Vám letáky a iné propagačné materiály, ktoré na akcii budete potrebovať.

Pokladnička

Zabezpečíme pre Vás pokladničku s logom Nadácie ADELI a všetkými náležitosťami v súlade s nariadeniami Ministerstva vnútra SR.

Povolenie

Poskytneme Vám kópiu povolenia z Ministerstva vnútra SR na vykonávanie verejnej zbierky, ktoré v prípade kontroly predložíte na akcii oprávneným osobám k nahliadnutiu.

Prehľad finančných zbierok

Nadácia ADELI pomáha VI.
v období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020

 • Verejná zbierka pre Stanislavu Hubertovú prebiehajúca v prevádzke Netradičné pirôžky Prešov v období od 11.11.2019 do 31.3.2020
 • Verejná zbierka pre Mathiasa Halása prebiehajúca v prevádzke Lasante Poprad v období od 15.10.2019 do 31.3.2020
 • Verejná zbierka pre Mathiasa Halása prebiehajúca v prevádzke Torty Adriana s.r.o. v období od 15.10.2019 do 31.3.2020
 • Verejná zbierka pre Sabinu Fajnorovú na podujatí „Ľadové medvede spod Zobora, 10. ročník“  v Nitre, Mestský park Veľká Hangócka dňa 19.1.2020
 • Verejná zbierka pre Veroniku Vaškovú na podujatí „Benefičný ples pre Veroniku“ v Dome kultúry Senica dňa 14.9.2019
 • Verejná zbierka pre Veroniku Vaškovú na podujatí „MINI DAY FEST“ počas jarmoku v Čáčove dňa 18.8.2019
 • Verejná zbierka pre Emu Krajčírovú na podujatí „Dračie dni na zámku“ v Smoleniciach v dňoch 10.8. a 11.8.2019
 • Verejná zbierka pre Gabriela Rošáka na podujatí „Sila priateľstva – strihací maratón WELLA“ v Piešťanoch dňa 28.7.2019 v priestoroch ADELI Medical Center
 • Verejná zbierka pre Emu Krajčírovú na podujatí „Piknik na zámku“ v Smoleniciach dňa 14.7.2019
 • Verejná zbierka pre Tobiáša Šveca v pivotéke BEER GARDEN na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave v období od 6.5.2019 do 30.6.2019
 • Verejná zbierka pre Samuela Jašurku pod názvom „Spojme sily – benefičný koncert pre Samka“ v Dome kultúry Trstená dňa 5.5.2019
 • Verejná zbierka pre Dávida Chomu v Zborovom centre Betezda v Piešťanoch v období od 1.5.2019 do 31.12.2019
 • Verejná zbierka pre Juraja Kmeťa prebiehajúca v bistre Gurmán Trnava v období od 3.4.2019 do 31.3.2020
© 2020 Nadácia ADELI. Všetky práva vyhradené.