PODANÁ RUKA III. zverejnenie výsledkov

Zoznam pacientov podporených v grantovom programe PODANÁ RUKA III. nájdete tu: https://www.nadaciaadeli.sk/podana-ruka-iii/

Príspevok vo výške od 400 do 800 Eur je potrebné vyčerpať do konca roka 2018.