Projekt s Nadáciou SPP otvorený!

Je tu ďalšia šanca získať finančné prostriedky na liečbu v ADELI.

Nadácia SPP v spolupráci s Nadáciou ADELI otvorila aj tento rok ďalšie kolo projektu „O krok vpred 2018“. POZOR ZMENA! Žiadosti je možné podávať iba elektronicky prostredníctvom on-line formulára na: https://nadaciaspp.egrant.sk/ v období od 6. septembra 2018 do 4. októbra 2018 do 24:00 hod. Vybraní žiadatelia môžu získať príspevok až do výšky 2 000 Eur na rehabilitačnú liečbu v ADELI. Podrobné informácie o projekte a prihlasovací formulár nájdete tu: https://www.nadaciaadeli.sk/projekt-s-nadaciou-spp/

Výsledky projektu budú zverejnené najneskôr do 12. novembra 2018. Čerpanie príspevku bude možné od 1. decembra 2018 do 31. júla 2019.