OSLAVUJETE SVETOVÝ DEŇ DETSKEJ MOZGOVEJ OBRNY?

Nikdy nie je dosť povzbudivých slov.

Nikdy sa neprejeme podpory.

Stačí snáď len podotknúť, ako sme radi, že sme spolu s Vami, deťmi a rodičmi,  ktorí usilovne, tvrdohlavo po milimetroch zlepšujete zdravie.

Rastieme a zlepšujeme sa i my popri Vás.

Máme šancu byť naozaj ľudskými ľuďmi.

Asi nikto neoslavuje Svetový deň Detskej mozgovej obrny.

Preciťujeme aj hnev a krivdu, že utrpeniu sa dá zabrániť!

Krútime hlavami nad zanedbanou starostlivosťou, zlou diagnostikou, neskorou terapeutickou intervenciou.

Nič však nie je dokonalé! Neplačeme, že nevieme, čo chýba iným.

Áno, môžeme stále apelovať na lekárov a vedu, aby nám dali do rúk viac moci zlepšiť život všetkých, ktorí by si zaslúžili oddych…

Myslíme na maminy a otcov, ktorí majú misiu jasnú: starať sa o zdravie a dôstojnosť dieťaťa s DMO.

Posielame im silu a lásku. Ste krásni, čistí ľudia!

Vaša Nadácia ADELI