ĎAKUJEME ČSOB a.s. a NADÁCII ČSOB

Veľmi si vážime podporu partnera Nadácie ADELI – Nadáciu ČSOB.

Zamestnanci banky usporiadali akciu pre nášho klienta Mareka Salusa s názvom „Hecnime sa pre Mareka“.

A keďže športovanie a budovanie si imunity bolo v lete jednou z najrozumnejších činností, behali aj takí, čo dovtedy nikdy a vyzbierali Marekovi nádhernú sumu.

Nuž a finančný darček dostala aj naša Nadácia ADELI, za čo srdečne ďakujeme.

Vaša pomoc je pre nás veľkým záväzkom.

Nadácia ADELI