Milí podporovatelia našich pacientov!

Do  31. októbra 2020 je ešte možné poukázať 2% z dane konkrétnemu pacientovi registrovanému v Klube Nadácie Adeli. Tlačivá nájdete tu: https://www.nadaciaadeli.sk/nasa-cinnost/pomahame-ziskat-financne-prostriedky-na-neurorehabiliticiu

Zamestnávateľ je povinný vykonať ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov za zamestnancov do 31.10.2020. Do 15.11.2020 Vám zamestnávateľ vystaví Potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane /2%/ pre zamestnanca.

Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane zamestnancov je potrebné podať Daňovému úradu do 30.11.2020.

Použite údaje: NADÁCIA ADELI, Registračné číslo: 203/Na-2002/1094
IČO: 42 400 970, adresa:  Hlboká 45, 921 01 Piešťany

Kópiu tohto tlačiva pošlite aj s menom pacienta do Nadácie ADELI do 15. 12.2020.

Podnikatelia majú povinnosť podať Daňové priznania z dani z príjmov za zdaňovacie obdobie (rok 2019 ) do 2.11.2020. Podnikateľ (fyzická alebo právnická osoba) si vypočíta výšku 2% (1%) z dane. Vyplní tlačivo VYHLÁSENÍ O POUKÁZANÍ z podielu zaplatenej dane 2% a identifikačné údaje o Nadácii ADELI (ako uvedené vyššie).

Nezabudnite si urobiť kópiu tej strany Daňového priznania, ktorá potvrdzuje poukázanie 2% zaplatenej dane Nadácii ADELI.

Kópie potrebných dokladov doručte prosím do Nadácie ADELI do 15.12.2020 mailom alebo ako screenshot na adresu info@nadaciaadeli.sk