Poďakovanie ZP Dôvera

Zdravotná poisťovňa Dôvera v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska druhýkrát v tomto roku pomôže svojim poistencom k zlepšeniu zdravia a kvality ich života. Z tohto grantového programu sú pravidelne podporovaní aj žiadatelia, ktorí majú záujem absolvovať rehabilitačný pobyt v ADELI Medical Centre.

Spolu prišlo do grantového programu až 325 žiadostí o podporu. Z prijatých žiadostí nezávislá porota vybrala 122, ktoré získajú podporu v celkovej sume 159 537 Eur. A niekoľko desiatok tisíc Eur poputuje aj našim pacientom na absolvovanie rehabilitácie v ADELI Medical Center.

Touto cestou ďakujeme Zdravotnej poisťovni Dôvera za jej niekoľkoročnú podporu našich pacientov. Veľmi si to vážime a tešíme sa, že máme partnerov so srdcom na pravom mieste. Zoznam podporených žiadateľov nájdete tu:

https://www.nds.sk/blog/aktuality/vysledky-jesenneho-kola-grantoveho-programu-bojovnici-za-zdravie/