Poďakovanie Nadácii SPP

V roku 2017 prijala Nadácia SPP do uzávierky programu „O krok vpred“ 140 žiadostí. Celková suma určená na tento program bola 30 000 € a bola v plnej miere prerozdelená medzi 30 podporených žiadostí. Správna rada na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 27.11.2017 rozhodla o navýšení sumy podpory ešte o ďalších 10 000 €. Na základe tohto Nadácia SPP podporila ďalších 10 náhradníkov.

Z celkového počtu žiadostí sa podarilo podporiť 40 žiadateľov sumou až 40 000 €.

Touto cestou by sme chceli poďakovať Nadácii SPP za jej dlhoročnú podporu našich pacientov. Veľmi si to vážime a tešíme sa, že máme partnerov so srdcom na pravom mieste.

Zoznam podporených žiadostí nájdete na: https://www.nadaciaspp.sk/sk/program-o-krok-vpred.