TTSK – Liečme sa doma

Projekt ADELI Medical Centra, Nadácie ADELI a Trnavského samosprávneho kraja

Projekt sa realizuje od roku 2010

 

Rok 2010

Finančná podpora: 15.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 15

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 1.000,-EUR

 

Rok 2011

Finančná podpora: 17.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 15

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 1.000,-EUR, 2.000,-EUR

 

Rok 2012

Finančná podpora: 15.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 15

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 1.000,-EUR

 

Rok 2013

Finančná podpora: 15.930,-EUR

Počet podporených pacientov: 18

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 885,-EUR

 

Rok 2014

Finančná podpora: 15.045,-EUR

Počet podporených pacientov: 17

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 885,-EUR

 

Rok 2015

Finančná podpora: 15.045,-EUR

Počet podporených pacientov: 17

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 885,-EUR

 

Rok 2016

Finančná podpora: 16.485,-EUR

Počet podporených pacientov: 21

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 785,-EUR

 

Rok 2017

Finančná podpora: 16.485,-EUR

Počet podporených pacientov: 21

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 785,-EUR