Nadácia ESET

Projekt Nadácie ESET

Projekt sa realizoval v roku 2014

 

Rok 2014

Finančná podpora: 20.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 10

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 2.000,-€