Nadácia VÚB – Rovnaké Šance

Projekt Nadácie VÚB

Projekt sa realizuje od roku 2009

 

Rok 2009

Finančná podpora: 25.000,-EUR

Celkový počet podporených pacientov: 15

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 906,-EUR- 1.034,-EUR, 1.933,-EUR

 

Rok 2010

Finančná podpora: 36.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 26

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 1.000,-EUR, 1.033,50,-EUR, 1.933,-EUR

 

Rok 2011

Finančná podpora: 25.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 19

Finančný príspevok podporeným pacientom  vo výške: 1.000,-EUR, 1.974,-EUR

 

Rok 2012

Finančná podpora: 20 000,-EUR

Počet podporených pacientov: 18

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 1.000,-EUR, 1.461,-EUR

 

Rok 2013

Finančná podpora: 15.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 13

Finančný príspevok  podporeným pacientom vo výške: 500,-EUR- 1.000,-EUR, 1.500,-EUR

 

Rok 2014

Finančná podpora: 20.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 15

Finančný príspevok  podporeným pacientom vo výške: 1.000,-EUR, 1.884,-EUR, 3.078,- EUR

 

Rok 2015

Finančná podpora: 15.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 14

Finančný príspevok  podporeným pacientom vo výške: 500,-EUR, 1.000,-EUR, 3.000,- EUR

 

Rok 2016

Finančná podpora: 15.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 13

Finančný príspevok  podporeným pacientom vo výške: 1.000,-EUR, 3.000,- EUR