Profi Credit – Kredit na nový začiatok

Projekt spoločnosti Profi Credit

Projekt sa realizuje od roku 2015

 

Rok 2015

Finančná podpora: 4.233,-EUR

Počet podporených pacientov: 3

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 1.000,-€; 2.233,-€