Nadácia Orange – Život je pohyb, pohyb je život

Projekt Nadácie Orange

Projekt sa realizuje od roku 2015

 

Rok 2015

Finančná podpora: 14.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 10

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 1.400,-€