Podporení z grantu Podaná ruka II.

 • Monika Kuchťáková
 • Gabriela Baďurová
 • Michaela Krišková
 • Jozef Kurčina
 • Jakub Vraniak
 • Petra Němcová
 • Ladislav Jankovič
 • Roman Karabelly
 • Erik Tureček
 • Juraj Kmeťo
 • Viktória Varhaníková
 • Nikoleta Čapkovičová
 • Tomáš Kohút
 • Jozef Mičúch
 • Marek Okoličany
 • Lucia Karasová
 • Noemi Osipová
 • Ján Brtko
 • Michaela Tisoňová
 • Bc. Lenka Niepelová
 • Marek Bystriansky
 • Aneta Hodasová
 • Marek Petružálek
 • Katarína Geletková
 • Vladimír Mašek
 • Petr Sekanina
 • Jolana Kleinerová
 • Jaroslav Křepelka
 • František Lehner
 • Jan Suchý
 • Patrik Hric
 • Tereza Votavová
 • Lukáš Rybecký
 • Tereza Vepřková
 • Jan Matějka

Podmienky grantového programu:

 • Program je otvorený od 20.11.2017 do 20.12.2017 pre slovenských a českých členov Klubu Nadácie ADELI bez obmedzenia veku.
 • Žiadatelia môžu v tomto programe získať príspevok maximálne do výšky 800 Eur na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical Center v Piešťanoch.
 • V prípade nových členov Klubu Nadácie ADELI je potrebné, aby v ADELI Medical Center bola lekárska správa pacienta posúdená lekárom z ADELI a pacient bol na pobyt indikovaný.
 • Získaný príspevok je možné použiť na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical Center a hyperbarickú oxygenoterapiu v centre OXYMED, ubytovanie a stravovanie v ADELI Medical Center počas rehabilitačného pobytu.
 • Príspevok je potrebné vyčerpať do 15.6.2018.
 • Príspevok nie je možné kombinovať so zvýhodnenou, tzv. čakačkovou cenou rehabilitačného pobytu.
 • Príspevok nie je možné kombinovať s iným projektom vyhláseným cez Nadáciu ADELI alebo ADELI Medical Center.
 • Príspevok je možné použiť len na pevný termín.

Kritériá na posudzovanie a výber uchádzačov o príspevok:

 • Aktívna spolupráca rodiny a blízkych na liečbe a rozvoji hendikepovaného člena rodiny.
 • Prostriedky k dispozícii na rehabilitačný pobyt vo výške aspoň 75 % z cenníkovej (nie zvýhodnenej) ceny rehabilitácie.
 • Prednosť (s ohľadom na počet doručených žiadostí a posúdenie vyššie uvedených kritérií) budú mať žiadatelia, ktorí nedostali v roku 2017 finančný príspevok z iných projektov.

Inštrukcie k žiadosti o príspevok:

 • Žiadosť o príspevok nájdete na webe Nadácie ADELI v časti PROJEKTY – Aktuálne projekty a v časti NOVINKY, na FB ADELI Medical Center a v newslettri Nadácie ADELI.
 • Žiadateľ je povinný vyplniť všetky položky formulára. V prípade chýbajúcich údajov nemôže byť žiadosť adekvátne posúdená a žiadateľ bude vyzvaný na doplnenie potrebných údajov.
 • Kompletne vyplnený a podpísaný formulár je potrebné zaslať najneskôr do 20.12.2017:
 • Výsledky budú zverejnené na webovej stránke Nadácie ADELI do 15.1.2018 a zároveň budú zaslané aj mailom na adresy uvedené v žiadostiach o príspevok.
 • Príspevok nie je možné vymáhať právnou cestou.