SEMINÁR SENZOMOTORICKÁ STIMULÁCIA II. KŔMENIE

Časté otázky rodičov týkajúce sa správneho príjmu potravy detí so psychomotorickým oneskorením nás priviedli k zorganizovaniu seminára Senzomotorická stimulácia zameraná na kŕmenie, ktorý sa uskutoční 9.12.2017 v čase od 8:00 do 14:00 hod. v ADELI Medical Center.

Seminár je určený pre laickú verejnosť – rodičov, rodinných príslušníkov, blízkych a opatrovateľov zdravotne hendikepovaných detí a detí zaostávajúcich vo vývoji.

Zameriame sa na rozpoznanie varovných signálov narušeného prehĺtania, prispôsobenie stravy deťom s rôznym hendikepom, príjem tuhej stravy, nastavenie správnych polôh a úpravu domácich podmienok pri kŕmení v prospech rodiny a hendikepovaného. Predvedieme oromotorické cvičenia, podporné stimulačné techniky a vysvetlíme rozdiel medzi prehĺtaním malých a väčších detí. Ukážeme, akým spôsobom kŕmiť deti. Zodpovieme na otázky, kedy je dieťa schopné hrýzť a žuť.

Na tieto a mnohé ďalšie otázky dostanete odpoveď na seminári, ktorý budú viesť odborníčky s mnohoročnou praxou v odboroch klinická logopédia a detská rehabilitácia a fyzioterapia:

  • PaedDr. Adelaida Fábianová, klinická logopedička, garantka logopedického oddelenia a vedúca logopedického centra Logopea v ADELI Medical Centre,
  • Bc. Zuzana Hejduková, vedúca fyzioterapeutka oddelenia ranej rehabilitácie BabyMed v ADELI Medical Centre.

Program a prihlášku na seminár nájdete na webe Nadácie ADELI:

https://www.nadaciaadeli.sk/vzdelavanie/ponuka-seminarov/seminar-senzomotoricka-stimulacia-ii/