Grantový program PODANÁ RUKA II.

V termíne od 20.11.2017 do 20.12.2017 je otvorený ďalší, v poradí druhý grantový program s názvom PODANÁ RUKA II. Uchádzať o príspevok sa môžu slovenskí a českí členovia klubu Nadácie ADELI bez obmedzenia veku. Získať môžu príspevok na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical Center a s ním súvisiace doplnkové služby do výšky maximálne 800 Eur. Podmienky grantu a formulár žiadosti o príspevok nájdete na webe Nadácie ADELI v časti Aktuálne projekty. Viac informácií nájdete tu:

https://www.nadaciaadeli.sk/podana-ruka-ii/