Národná banka Slovenska

Projekt Asociácie pomoci postihnutým ADELI a spoločnosti  Národná banka Slovenska

Projekt sa realizuje od roku 2011

 

Rok 2011

Finančná podpora: 4.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 5

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 800,-EUR

 

Rok 2013

Finančná podpora: 2.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 4

Finančný príspevok podporeným pacientom  vo výške: 500,-EUR