Prvá stavebná sporiteľňa

Projekt Nadácie ADELI a spoločnosti  Prvá stavebná sporiteľňa

Projekt sa realizuje od roku 2011

 

Rok 2011

Finančná podpora: 10.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 10

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 1.000,-EUR

 

Rok 2012

Finančná podpora: 10.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 10

Finančný príspevok  podporeným pacientom vo výške: 1.000,-EUR

 

Rok 2015

Finančná podpora: 2.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 2

Finančný príspevok  podporeným pacientom vo výške: 1.000,-EUR