Transpetrol

Projekt Nadácie ADELII a spoločnosti Transpetrol

S partnerom spolupracujeme od roku 2013

 

Rok 2013

Finančná podpora: 5.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 10

Finančný príspevok  podporeným pacientom vo výške: 500,-EUR

 

Rok 2014

Finančná podpora: 10.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 20

Finančný príspevok  podporeným pacientom vo výške: 500,-EUR

 

Rok 2015

Finančná podpora: 5.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 10

Finančný príspevok  podporeným pacientom vo výške: 500,-EUR

 

Rok 2016

Finančná podpora: 5.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 10

Finančný príspevok  podporeným pacientom vo výške: 500,-EUR

 

Rok 2017

Finančná podpora: 7.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 11

Finančný príspevok  podporeným pacientom vo výške: 500,-EUR