Nadácie Slovenskej sporiteľne

Projekt Nadácie Slovenskej sporiteľne

Projekt sa realizuje od roku 2010

 

Rok 2010

Finančná podpora: 16.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 16

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 1.000,-EUR

 

Rok 2011

Finančná podpora: 16.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 16

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 1.000,-EUR