Nadácia Pontis – Srdce pre deti

Projekt ADELI Medical Centra a Nadácie Pontis

Projekt sa realizuje od roku 2011

 

Rok 2011-2012

Finančná podpora: 34.016,25,-EUR

Počet podporených pacientov: 11

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: individuálny príspevok

 

Rok 2013

Finančná podpora: 102. 230,-EUR

Počet podporených pacientov: 38

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: individuálny príspevok

 

Rok 2014

Finančná podpora: 47.394,-EUR

Počet podporených pacientov: 26

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: individuálny príspevok

 

Rok 2015

Finančná podpora: 20.284,50EUR

Počet podporených pacientov: 12

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: individuálny príspevok

 

Rok 2016

Finančná podpora: 14.483,-EUR

Počet podporených pacientov: 9

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: individuálny príspevok