Bratislavský samosprávny kraj

Projekt Asociácie pomoci postihnutým ADELI a Bratislavského samosprávneho kraja

Projekt sa realizoval v roku 2011

 

Rok 2011

Finančná podpora: 3.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 3

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 1.000,-EUR