Nadácia Poštovej Banky – Dobrá správa

Projekt Nadácie Poštovej banky

Projekt sa realizoval v roku 2010

 

Rok 2010

Finančná podpora: 13.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 9

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 833,75,-EUR, 1933,-EUR