Trenčiansky samosprávny kraj

Projekt Asociácie pomoci postihnutým ADELI a Trenčianskeho samosprávneho kraja

Projekt sa realizuje od roku 2012

 

Rok 2012

Finančná podpora: 17.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 17

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 1.000,-EUR