PROJEKT POHNI SRDCOM

Pohnime srdcom, pomôžme chorým a zabudnutým postaviť sa osudu.

Viac o projekte a možnostiach podpory sa dočítate na: www.pohnisrdcom.sk

Pred Vianocami 2018 Nadácia ADELI dala šancu na zmenu práve tým najslabším. Po prvýkrát v živote zažilo sedem detí a osem dospelých 2-týždne intenzívnej rehabilitácie v ADELI Medical Centre v Piešťanoch. Medzi nimi boli úplne nekomunikujúci imobilní pacienti s množstvom ďalších diagnóz, ako aj deti, u ktorých ešte neprepukli všetky choroby sprevádzajúce trvalú imobilitu. Spojením intenzívnej fyzioterapie, neurológie a logopédie, pri využití podpornej liečby elektroterapiou, masážami, hydroterapiou, či pobytom v hyperbarickej komore dosiahli zmeny, ktoré boli prekvapením pre všetky strany. Ako pre pacientov, tak aj pre odborníkov z ADELI či personál, ktorý sa o pacientov stará v ich domovských DSS.

Aj tento rok chce dať Nadácia ADELI rovnakú šancu na boj s osudom ďalším 100 pacientom, t.j. klientom DSS a deťom v náhradných rodinách, ktorí bojujú s následkami rôznych neurologických ochorení. Máme ambíciu umožniť deťom a dospelým, aby sa do svojich domovských ústavov a do náhradných rodín vrátili zdravší, samostatnejší a povzbudení do života.

 

Pohni Srdcom - Pômôž chorým a zabudnutým