Informácia k vyzbieraným 2% pre Nadáciu ADELI

Vážení zberatelia,

v týchto dňoch Vám budú zasielané e-mailom, v prípade neuvedenia e-mailového kontaktu v Klube Nadácie ADELI poštou listy. V listoch Vás informujeme o celkovej vyzbieranej sume 2% podielu z dane zaplatenej v roku 2018, ktorú ste získali v roku 2019 a zároveň aj o výške bonusu, ktorú sa v roku 2019 rozhodlo venovať vedenie ADELI Medical Centra k Vašej celkovej vyzbieranej sume cez Nadáciu ADELI.

Skontrolujte si prosím tieto údaje s Vami zaslanými materiálmi. V prípade zistenia rozdielu a nejasností, kontaktujte nás najneskôr do 31.10.2019.

Kontaktná osoba: Monika Lazarčíková 0910 836 898, e-mail: monika.lazarcikova@www.nadaciaadeli.sk.