SEMINÁR SENZOMOTORICKÁ STIMULÁCIA I.

Dňa 23.9.2017 sa v ADELI Medical Center pod vedením skúsených odborníčok v oblastiach klinická logopédia a detská fyzioterapia uskutoční seminár SENZOMOTORICKÁ STIMULÁCIA I. / Stimulácia vo vývine hrubej a jemnej motoriky dieťaťa z pohľadu klinického logopéda a detského fyzioterapeuta.

PaedDr. Adelaida Fábianová a Bc. Zuzana Hejduková sa na seminári pre rodičov, blízkych a opatrovateľov zdravotne hendikepovaných detí   a detí zaostávajúcich vo vývoji zamerajú na rozpoznanie varovných signálov psychomotorického zaostávania, na zorientovanie v problematike narušenej komunikačnej schopnosti a možnosti jej prevencie, objasnia vývin hrubej, jemnej motoriky a oromotoriky, jedenie, kŕmenie a prispôsobenie stravy u detí a predvedú oromotorické cvičenia.

Na seminári Vám poskytneme návody ako podporovať deti zaostávajúce v pohybovom vývoji. Získate užitočné rady smerujúce k aktivácii pohybového a rečového vývinu Vášho dieťaťa. Ukážeme Vám ako stimulovať dieťa vo vývine v domácom prostredí. Vysvetlíme Vám aká dôležitá je aktivácia rodinného potenciálu a aký vplyv majú rodina a blízki na napredovanie v rečovom vývine dieťaťa. Navrhneme Vám špecifické hry a využívanie zdravotných, kompenzačných a iných pomôcok.

Bližšie informácie, program a prihlášku na seminár nájdete tu:

https://www.nadaciaadeli.sk/vzdelavanie/ponuka-seminarov/seminar-senzomotoricka-stimulacia-i/

alebo kontaktujte priamo Stanislavu Horvátovú mailom stanka.horvatova@www.nadaciaadeli.sk alebo telefonicky 0911 943 239.