Nová služba pre členov KLUBU NADÁCIE

Nadácia ADELI spúšťa novú službu pre svojich členov na webovej stránke www.nadaciaadeli.sk v sekcii KLUB NADÁCIE. Členovia klubu majú možnosť skontrolovať si zostatok financií na účte nadácie a sumu, ktorá musí byť vyčerpaná najneskôr do 31.12.2017. Prihlasovacie údaje – meno a heslo budú zaslané na mailovú adresu člena klubu. Stav účtu sa bude aktualizovať vždy do 7. dňa v mesiaci. V sume zatiaľ nie sú započítané finančné prostriedky z nových 2% za posledný rok.