Úhrada členského poplatku na rok 2018

Vážení členovia Klubu Nadácie ADELI,

dovoľujeme si Vás upozorniť na uhradenie ročného členského poplatku na rok 2018 vo výške 10,- Eur. Poplatok je potrebné uhradiť v priebehu mesiaca januára, najneskôr do 31.1.2018 na číslo účtu:  IBAN  SK72 1100 0000 0029 4201 1730.

Pri uskutočnení úhrady treba do poznámky uviesť meno a priezvisko pacienta + členské na rok 2018, aby sme vedeli platbu správne identifikovať.

Ročný členský poplatok zaručuje členom Klubu Nadácie ADELI využívanie nasledovných výhod:

 • možnosť získavania 2% dane z príjmu
 • možnosť zapojenia sa do projektov Nadácie ADELI
 • možnosť zapojiť sa do ďalších charitatívnych aktivít
 • možnosť zverejniť svoj príbeh na webovej stránke
 • pomoc s uskutočnením finančnej zbierky
 • pomoc pri organizovaní vlastných benefičných akcií
 • zasielanie aktuálnych informácií formou newslettra
 • zvýhodnené podmienky pri edukačných a praktických seminároch
 • vystavenie garančného listu ako záruky použitia získaných financií na liečbu v ADELI Medical Centre
 • prípravu propagačných letákov a plagátov k finančným zbierkam, benefičným akciám, k získavaniu 2% a iné
 • prístup k aktuálnemu stavu účtu pacienta v Nadácii ADELI.