Poukázanie 2% daní z príjmu

Vážení zberatelia,

znovu je tu čas, keď sa pripravujete a organizujete získavanie 2% dane z príjmu na financovanie rehabilitácie v ADELI Medical Centre. Budeme radi, ak aj tento rok uskutočníte asignáciu 2% dane z príjmu prostredníctvom Nadácie ADELI.

Tlačivo, ako aj postup na poukázanie 2% daní z príjmu, budú postupne zasielané všetkým zaregistrovaným členom v Klube Nadácie ADELI. Aktuálne informácie a registračný formulár nájdete na našej webovej stránke www.nadaciaadeli.sk.

Postup na poukázanie nájdete tu: https://www.nadaciaadeli.sk/ako-pomahame/2-z-dani/postup-na-poukazanie/

Tlačivá na stiahnutie nájdete tu: https://www.nadaciaadeli.sk/ako-pomahame/2-z-dani/tlaciva-na-stiahnutie/

Údaje o prijímateľovi 2% potrebné pri vypĺňaní tlačiva:

Obchodné meno:      Nadácia ADELI

Právna forma:           Nadácia

Sídlo:                            Hlboká 45, 921 01  Piešťany

IČO:                              42 400 970

V prípade otázok kontaktujte koordinátorku 2%: Monika Lazarčíková, tel.: 0908 836 898 alebo na e-mail: monika.lazarcikova@www.nadaciaadeli.sk.