Seminár pre rodičov Senzomotorická stimulácia

Seminár pre rodičov Senzomotorická stimulácia

Hoci je leto v plnom prúde a diáre s povinnosťami a termínmi odkladáme, oddychujeme a všetci si to právom zaslúžime, predsa len si vás dovolíme „vyrušiť“. Prichádzame s tipom, ako sa v septembri naštartovať a urobiť niečo zmysluplné pre vás, rodičov a vaše detičky a pomôcť vám tak v spoločnom napredovaní.

Dňa 9.9.2017 sa v ADELI Medical Center pod vedením skúsených odborníčok v oblastiach klinická logopédia a detská fyzioterapia uskutoční seminár SENZOMOTORICKÁ STIMULÁCIA I. / Stimulácia vo vývine hrubej a jemnej motoriky dieťaťa z pohľadu klinického logopéda a detského fyzioterapeuta.

PaedDr. Adelaida Fábianová a Bc. Zuzana Hejduková sa na seminári pre rodičov, blízkych a opatrovateľov zdravotne hendikepovaných detí a detí zaostávajúcich vo vývoji zamerajú na rozpoznanie varovných signálov psychomotorického zaostávania, na zorientovanie v problematike narušenej komunikačnej schopnosti a možnosti jej prevencie, objasnia vývin hrubej, jemnej motoriky a oromotoriky, jedenie, kŕmenie a prispôsobenie stravy u detí a predvedú oromotorické cvičenia.

Na seminári vám poskytneme návody ako podporovať deti zaostávajúce v pohybovom vývoji. Získate užitočné rady smerujúce k aktivácii pohybového a rečového vývinu Vášho dieťaťa. Ukážeme vám ako stimulovať dieťa vo vývine v domácom prostredí. Vysvetlíme vám aká dôležitá je aktivácia rodinného potenciálu a aký vplyv majú rodina a blízki na napredovanie v rečovom vývine dieťaťa. Navrhneme vám špecifické hry a využívanie zdravotných, kompenzačných a iných pomôcok.

Pre bližšie informácie, ako aj možnosť prihlásiť sa na seminár, kontaktujte, prosím, koordinátora seminárov:

Ing. Stanislava Horvátová, 0911943239, stanka.horvatova@www.nadaciaadeli.sk

Čoskoro nájdete všetky informácie týkajúce sa nielen tohto, ale aj ďalších pripravovaných seminárov na webe Nadácie ADELI v časti Vzdelávanie. Už teraz sa tešíme, ako vás spoločne s nami naučíme, ako napredovať a zlepšovať tak to najdôležitejšie v živote, zdravie Vašich blízkych.