Členský poplatok Klubu Nadácie ADELI

Členský poplatok Klubu Nadácie ADELI

 

Klub Nadácie ADELI (ďalej len klub) sme vytvorili predovšetkým preto, aby sme jeho členom uľahčili a urýchlili prístup k informáciám, ktoré pomáhajú pri získavaní finančnej podpory .

Ročný členský poplatok vo výške 10€ zaručuje členom Klubu Nadácie ADELI využívanie výhod:

  • možnosť získavania 2% dane z príjmu prostredníctvom Nadácie ADELI,
  • možnosť zapojenia sa do projektov Nadácie ADELI,
  • možnosť zapojiť sa do ďalších charitatívnych aktivít Nadácie ADELI,
  • možnosť zverejniť svoj príbeh na webovej stránke Nadácie ADELI,
  • pomoc s uskutočnením finančnej zbierky,
  • pomoc pri organizácii vlastných benefičných akcií,
  • zasielanie aktuálnych informácií formou newslettra,
  • zvýhodnené podmienky pri edukačných a praktických seminároch,
  • vystavenie garančného listu ako záruky použitia získaných financií na liečbu v ADELI,
  • prípravu letákov a plagátov k finančným zbierkam, benefičným akciám, k získavaniu 2%, atď.

 

Klubový poplatok slúži na úhradu nevyhnutných nákladov spojených predovšetkým s prevádzkou klubu. Tieto náklady pokrývajú bankové poplatky, poštovné, náklady súvisiace s prevádzkou webovej stránky, ako je web hosting a ročný poplatok za doménu.