Grantový program ZP Dôvera

Bojovníci za zdravie 2018 – jarné kolo

 

Poisťovňa Dôvera v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska, vyhlasuje pre svojich poistencov jarné kolo grantového programu „Bojovníci za zdravie 2018“.

O grant môže požiadať každý poistenec zdravotnej poisťovne Dôvera nad 18 rokov, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav a ak nemá nedoplatok na zdravotnom poistení. Za dieťa alebo hendikepovaného poistenca žiada o príspevok jeho zákonný zástupca.

Grant môžu poistenci Dôvery využiť napríklad na:

  • absolvovanie zákroku / operácie
  • lieky a zdravotné pomôcky
  • rôzne ošetrenia či rehabilitácie

Viac info nájdete na: https://www.dovera.sk/bojovnici/o-projekte

Žiadosti sa posielajú len elektronicky na: https://www.dovera.sk/bojovnici/domov

prípadne osobne na niektorej z pobočiek poisťovne Dôvera, kde Vám pomôžu žiadosť vyplniť. Termín posielania žiadosti je najneskôr do 7. mája 2018.