Srdce pre deti

Srdce pre deti je charitatívny projekt denníka Nový Čas. Jeho hlavným cieľom je pomáhať zlepšiť životnú situáciu detí do 18 rokov s vážnym zdravotným a sociálnym znevýhodnením. Záštita Nadácie Pontis je zárukou odovzdania každého získaného centa a prehľadného použitia vašej pomoci.

Záujemcovia o tento finančný príspevok na ADELI rehabilitáciu môžu vyplniť svoje žiadosti celoročne na webovej stránke https://www.srdcepredeti.sk/ziadost/uvod, kde nájdu aj viac informácií o tomto projekte.