Darcovské SMS správy

Predaj charitatívneho kalendára POKROKY Z ADELI na rok 2016 je už ukončený a rodičov detí z kalendára budeme o výsledku predaja čoskoro informovať. Podpora detí z tohto kalendára však naďalej trvá a je možná zaslaním darcovskej sms v tvare DMS ADELI na číslo 877. Cena jednej darcovskej sms je 2 Eur. Viac informácií o darcovskej sms nájdete na webe Nadácie ADELI: https://www.nadaciaadeli.sk/ako-pomoct/dms/