Pripomienka 2%

Ešte stále môžete získavať 2% z daní prostredníctvom Nadácie ADELI.

Vzhľadom na neustále sa rozširujúce aktivity v prospech našich pacientov za 6 rokov existencie  Asociácie pomoci postihnutým ADELI (APPA),  sme  v októbri roku 2014  založili Nadáciu ADELI. Tá sa  stáva oprávneným prijímateľom 2 % z daní za rok 2015.

Z tohto dôvodu vo vyhláseniach k 2 % z daní za rok 2015 nastane zmena v údajoch o prijímateľovi preto Vás prosíme tlačivá z minulých rokov už nepoužívať!

Tlačivá, ako aj postup na poukázanie 2% z daní budú postupne zasielané všetkým zaregistrovaným. Aktuálne informácie a registračný formulár nájdete na webovej stránke https://www.nadaciaadeli.sk/

Nové údaje o prijímateľovi :

Nadácia Adeli

Hlboká 45

921 01 Piešťany

IČO : 42 400 970

Kontakt k 2%: Silvia Linckeová, linckeova@adeli-center.com, 033/79 15 917 alebo 0904023244