ADELI ONLINE

ADELI ONLINE je bezplatné poradenstvo, ktoré zastrešuje Nadácia ADELI.

Zahŕňa odbornú pomoc, založenú na dobrovoľníckej báze, poskytovanom expertami z ADELI s dlhoročnou skúsenosťou. Poradenstvo je sprostredkované cez telefón, skype alebo videokonferenciou v aktuálne obmedzujúcich podmienkach úplne bez fyzického kontaktu: komunikáciou s rodičom, príbuzným či priamo pacientom.

ADELI ONLINE je momentálne jediná možná náhrada osobného fyzického kontaktu s pacientom v čase zastavenia činnosti ambulantnej starostlivosti v ADELI.

Neprístupnosť terapií momentálne zvlášť negatívne vplýva na pacientov s diagnózami neurologického charakteru. Najohrozenejšie skupiny sú predčasne narodené deti, deti s oneskoreným vývojom, deti a dospelí s následkami detskej mozgovej obrny, ľudia po mŕtvici, operácii mozgu a úrazoch. Výpadok pravidelných terapií môže spôsobiť zhoršenie zdravotného stavu.

Experti na ADELI ONLINE poradia pri riešení problémov, ktoré sa javia banálne, ale i tie, ktoré ohrozujú život a zdravie ako napr.  kŕmenie bábätiek, poradia príbuzným, ktorí sa potrebujú dorozumieť s človekom po mozgovej mŕtvici alebo potrebujú pre pacienta/pacientku s poškodením mozgu terapeutickú intervenciu, ktorá predíde atrofii svalov, poradia ako cvičiť v domácom prostredí a pod.

ADELI ONLINE ponúka okrem kontaktu s klinickými logopedičkami, fyzioterapeutmi aj odborníčku na motorický vývoj detí od 28. dňa veku dieťaťa, ako aj pomoc výživovej poradkyne.

Na aké témy je poradenstvo zamerané a akou formou prebieha?

FYZIOTERAPIA

Cieľ:  Individuálne poradenstvo telefonicky, cez skype či videokonferenciou + je možné navrhnúť cvičenie na doma podľa dispozície príbuzných či sprievodných osôb pacienta.

Forma: Telefón, skype, videokonferencia

Témy:

 1. Deti so zmeneným svalovým napätím, hypotónia, hypertónia a detská mozgová obrna.
  K dispozícii na konzultáciu sú fyzioterapeuti a logopédia.
 1. Dospelí klienti po:
 • náhlej cievnej mozgovej príhode
 • úrazoch hlavy
 • po operáciách chrbtice, kĺbov
 • s následkami detskej mozgovej obrny
 • ľudia v trvalej imobilite
 1. Pacienti trpiaci na skoliózu, sklerózu multiplex a so záujmom o posilňovanie svalov chrbta

LOGOPÉDIA

Cieľ:  Konzultácie + navrhnutie cvičení na doma, hravých cvičení s deťmi

Forma: Telefón, skype, videokonferencia

Témy:

 1. Poruchy prehĺtania a príjmu potravy u detí i dospelých
 2. Poruchy hlasu u detí a dospelých
 3. Rázštepy
 4. Bazálna stimulácia v logopédii
 5. Alternatívna komunikácia
 6. Narušený vývin reči
 7. Oromotorika
 8. Dyslálie – narušená výslovnosť
 9. Afázia
 10. Myofunkčné poruchy
 11. Sluchovo postihnuté deti a deti s kochleárnym implantátom

 

VÝŽIVOVÉ  PORADENSTVO

Cieľ:  Konzultácia akútneho problému, problémy prijímania potravy, návrh režimu stravovania a diéty:  

Forma: Telefón, skype, videokonferencia

Témy:

 1. Gastroezofageálny reflux
 2. Osteoporóza
 3. Celiakia
 4. Metabolizmus proteínov a aminokyselín
 5. Prader-Williho syndróm
 6. A iné odporúčania ohľadom mentálneho zdravia a vplyvu na ľudskú pamäť

PORADENSTVO MOTORICKÉHO VÝVOJA   BÁBÄTKA

Cieľ:  Konzultácia znepokojujúcich prejavov dieťaťa od 28. dňa života z hľadiska vývojovej diagnostiky, ukážka handlingu

Forma: Telefón, skype, videokonferencia

Témy:

 1. Poradenstvo pre predčasne narodené deti a deti s indikovaným oneskoreným vývojom.
 2. Varovné signály oneskoreného vývoja, narušeného vývoja komunikačných schopností.