O KROK VPRED 2019 – PROJEKT NADÁCIE SPP A NADÁCIE ADELI

Nadácia SPP sa rozhodla opäť podporiť neurorehabilitáciu v ADELI Medical Centre pre vybraných záujemcov, v tomto roku sumou vo výške 60 000 Eur. Finančný príspevok je určený na podporu pacientov s pohybovými poruchami neurologického pôvodu, najmä pacientov postihnutých detskou mozgovou obrnou.

Žiadosti je možné podávať výlučne iba elektronicky  prostredníctvom on-line formulára na: https://nadaciaspp.egrant.sk/ období od 6. septembra 2019 do 4. októbra 2019 do 24:00 hod. Jeden žiadateľ môže získať príspevok na rehabilitačný pobyt v ADELI až do výšky maximálne 2 000 Eur. Informácie o podmienkach projektu nájdete tu: https://www.nadaciaspp.sk/sk/program-o-krok-vpred

Výsledky projektu budú zverejnené najneskôr do 31. októbra 2019. Čerpanie príspevku bude možné od 1. novembra 2019 do 31. júla 2020.

Konzultácie Vám radi poskytneme na mobile: 0907 987 981 – Beáta Majerníková, Nadácia SPP  mailová adresa: bea@nadaciaspp.sk alebo na 0907 944 788 – Zuzana Šmachová, Nadácia ADELI, mailová adresa: zuzana.smachova@nadaciaadeli.sk