BOJOVNÍCI ZA ZDRAVIE – jesenné kolo grantu ZP Dôvera otvorené!

Poisťovňa Dôvera v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska, vyhlasuje pre svojich poistencov jesenné kolo grantového programu Bojovníci za zdravie 2019.

O grant môže požiadať každý poistenec Dôvery nad 18 rokov, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav a ak nemá nedoplatok na zdravotnom poistení. Za dieťa alebo hendikepovaného poistenca žiada o príspevok jeho zákonný zástupca.

Grant môžu poistenci Dôvery využiť napríklad na:
– ošetrenia, zákroky, operácie
– rehabilitácie a pomôcky, ktoré sú poistenci nútení hradiť si sami.

Viac na: https://www.dovera.sk/bojovnici/caste-otazky

Žiadosti sa posielajú len elektronicky na: https://www.dovera.sk/bojovnici/poziadat-o-grant/krok-1 príp. na niektorej z pobočiek poisťovne Dôvera, kde Vám pomôžu žiadosť vyplniť.

Termín podania žiadosti je do 3.10.2019.