O krok vpred 2017 – Projekt Nadácie SPP a Nadácie ADELI

Nadácia SPP sa rozhodla aj v tomto roku podporiť rehabilitáciu v ADELI Centre pre vybraných záujemcov sumou 30.000€. Finančný príspevok je určený na podporu pacientov s pohybovými poruchami neurologického pôvodu, najmä pacientov postihnutých detskou mozgovou obrnou. Jednému žiadateľovi bude poskytnutý príspevok vo výške max. 2.000 €.

Záujemcovia o finančný príspevok musia vyplniť formulár Nadácie SPP, ktorý nájdete tu: Formulár žiadosti 2017.

Informácie o podmienkach projektu a o tom, ako sa uchádzať o príspevok, nájdete tu: Podmienky programu O krok vpred 2017.

Žiadosti s formulárom a lekárskou správou je potrebné posielať poštou na adresu: Nadácia SPP, Baštová 5, 811 03 Bratislava najneskôr do 3. novembra 2017. Ak ste pobyt už absolvovali, lekársku správu nemusíte prikladať.

Konzultácie Vám radi poskytneme na tel. čísle: 0915 776 378, alebo mailom na: sabova@adelicenter.com