Nadácia ADELI – Lepší začiatok

Nadácia ADELI sa v tomto roku podujala na zorganizovanie niekoľkých charitatívnych aktivít. V priebehu prvého polroka sme zorganizovali 1. Charitatívny bazár ADELI, 1. ročník benefičného golfového turnaja ADELI a 1. ročník charitatívneho behu Nadácie ADELI HELP RUN. Z výťažku týchto troch úspešných akcií sa Nadácia ADELI rozhodla podporiť rehabilitáciu siedmich slovenských pacientov v ADELI Medical Centre. Finančný príspevok je určený na podporu detí a dospelých ako i na podporu detí v rámci špeciálneho programu pre dojčatá a batoľatá ADELI BabyMed. Jednému žiadateľovi bude poskytnutý príspevok vo výške max. 1 000 €.

 

Projekt ADELI Medical Centra a Nadácie ADELI

Projekt sa realizuje od roku 2016

 

Rok 2016

Finančná podpora: 7.000,-EUR

Počet podporených pacientov: 7

Finančný príspevok podporeným pacientom vo výške: 1.000,-EUR