Bojovníci za zdravie

Je tu nový grantový program pre poistencov Zdravotnej poisťovne Dôvera. Tento grantový program bol spustený so zámerom pomôcť poistencom ZP Dôvera k zlepšeniu zdravia a k zvýšeniu kvality života. Program poskytuje finančné príspevky na ošetrenia, zákroky, operácie, rehabilitácie či pomôcky, ktoré sú pacienti nútení hradiť si sami, pretože sa na ne nevzťahuje (alebo len čiastočne vzťahuje) úhrada zo zdravotného poistenia.

https://www.dovera.sk/bojovnici/domov

https://www.youtube.com/watch?v=kM-YWSXgcDM

dôvera 1