ČSOB Bratislava Marathon – 43. km

Nezadržateľne sa blíži už 14. ročník ČSOB Bratislava Marathon, ktorý sa bude konať v dňoch 6. – 7. apríla 2019. Preto by sme vám radi predstavili jeden z projektov spojených s maratónom „43. kilometer“. Pýtate sa, čo to vlastne je, keď samotný maratón meria 42,195 km?

43. kilometer je spoločný názov pre viacero menších charitatívnych projektov. Vďaka podpore a pomoci generálneho partnera podujatia, ČSOB finančnej skupine, dokážeme spoločne pomáhať tým, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.

V rámci tohto projektu je aktuálne realizovaných 6 nezávislých foriem pomoci so snahou vyzbierať potrebné finančné prostriedky pre deti a dospelých a pomôcť im:

  • Pomáhame kúpou čísla – bežci majú možnosť za príspevok 5€ a viac, vybrať si svoje obľúbené štartové číslo a prispieť tak priamo na Konto bariéry.
  • Deti deťom – je projekt organizátorskej agentúry BE COOL, s.r.o., v rámci ktorého účastníci detských behov svojou účasťou už niekoľko rokov pomáhajú svojim rovesníkom, ktorí sú na pomoc iných odkázaní. Organizátori sa aj v roku 2019 rozhodli venovať sumu 1€ za každé jedno riadne prihlásené dieťa na pomoc detským charitatívnym organizáciám.
  • Vyrovnaná šanca – je projekt zameraný na deti z detských domovov, v rámci ktorého generálny partner podujatia ČSOB FS preplatí účasť na detských behoch deťom z detských domovov a umožní im tak vychutnať si atmosféru podujatia spolu so svojimi rovesníkmi.
  • Konto bariéry – 1 dieťa = 1 príbeh = 1 pomoc. 14 vybratým deťom so zdravotným znevýhodnením do 26 rokov, ktorým ich ekonomický a sociálny status neumožňuje kúpu finančne náročných pomôcok, venuje ČSOB FS finančné prostriedky, vďaka ktorým sa neporovnateľne zlepší kvalita ich života.
  • „Nový štart“ – už druhý rok pokračuje spolupráca s Nadáciou ADELI, ktorá svojou činnosťou pomáha pacientom s  neurologickými poruchami pohybu a  tiež ich rodinám. Podporuje deti a  dospelých s  detskou mozgovou obrnou, ľudí postihnutých po mozgových príhodách, po úrazoch mozgu a miechy.
  • Liga proti rakovine – primárnym cieľom Ligy proti rakovine je pomáhať onkologickým pacientom, ich rodinám a blízkym. Zároveň sa zameriava aj na šírenie osvety o onkologických ochoreniach a prevencii chorôb.

Spoločnou snahou ČSOB Bratislava Marathon 2019 a všetkých partnerov je podporiť charitatívny rozmer podujatia.