Upozornenie – nové tlačivá na darovanie 2% z daní v roku 2018

Milí zberatelia a darcovia,

dovoľujeme si Vás opakovane upozorniť na zmenu tlačív „Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane“ a „Potvrdenie o zaplatení dane“, nakoľko sme boli upozornení na používanie neaktuálnych tlačív zo strany zamestnávateľov a účtovníkov. Potrebné tlačivá nájdete tu: https://www.nadaciaadeli.sk/ako-pomahame/2-z-dani/tlaciva-na-stiahnutie/

V roku 2018 je možné 2% z daní poukázať výlučne na predpísanom (štruktúrovanom) tlačive. Ich formát určila Finančná správa SR.

Ak zamestnávateľ vystaví „Potvrdenie o zaplatení dane“ na tlačive z minulých rokov, takéto tlačivo bude neplatné a daňový úrad ich nebude akceptovať.

Ďakujeme za pochopenie.