Váš leták na 2% s príbehom

Pomôžeme Vám s prípravou letáka k 2% z daní s príbehom Vášho dieťaťa alebo rodinného príslušníka. Touto formou tak oslovíte väčší okruh ľudí a môžete získať viac darcov, ktorí Vám dokážu pomôcť pri získavaní 2% pre Nadáciu ADELI a podporiť tak konkrétneho pacienta. Leták Vám bude zaslaný na mail, ten si môžete rozposlať poštou alebo využiť oslovenie osobne. V prípade záujmu o prípravu letáka, prosím kontaktujte:

Monika Lazarčíková – 0910 836 898, e-mail: monika.lazarcikova@www.nadaciaadeli.sk